هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

ادبیات ...

          

        

              این چه ادبیاتی است ... ؟،

              برای ربط دادن ِ " من و تو " این واوِ لعنتی بی‌‌ربط‌ترین حرف ربط ِ دنیا و ...

              برای همراهی " من با تو " ، با  که نه ، من حرف ِ اضافه‌ام ...

      

        

        

       

       

      

          

.

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ٢٥ شهریور ۱۳٩٥