هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

آدم ...

 

       

       

                بی‌چاره آدم . در به‌دنیا آمدن و از دنیا رفتن خودش هیچ دستی ندارد ...

                امّا پای‌ش بدجور گیر است ...

     

     

     

     

 

   

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٢٤ شهریور ۱۳٩٥