هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

دونفره ...

   

    

      

                     تنهائی ِ دونفره خیلی تنهائی‌تر است ...

    

     

    

     

    

    

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ٢٠ شهریور ۱۳٩٥