هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

خلع ِ کلام ...

      

        

               

                تنهایی یعنی اگر دو سه تا کلمه را از آدم بگیرند آدم لال‌مانی بگیرد . مثل

                کلمه‌ی دل‌تنگی، مثل کلمه‌ی بغض، مثل کلمه‌ی خیال. این کلمه‌ها را که از

                آدم تنها بگیری دیگر هیچ‌چیز برای گفتن، برای نوشتن ندارد . این کلمه‌ها

                را که از آدم تنها بگیری خلع ِ کلام می‌شود ...

      

      

      

           

    

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ۱٠ شهریور ۱۳٩٥