هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

باران ...

      

      

           

                            بوی باران می‌آید امّا خبری از باران نیست ... ،

                            حالتی مسخ‌کننده‌ ، شبیه خیال ِ نازنین‌‌ی که نیست ...

       

          

         

        

       

        

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ۱٠ شهریور ۱۳٩٥