هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

خسته ...

   

  

   

                         ایستادن پا نمی‌خواهد . نا می‌خواهد ...

  

   

    

   

    

 

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ۱٠ شهریور ۱۳٩٥