هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

تهدید ...

        

       

            

         

                       می‌خواهم طوری‌که هیچ‌کس باخبر نشود برای‌اش بنویسم  :

                       طوری از دوست‌ داشتن‌ات خواهم نوشت که عالَم و آدم باخبر شوند ...

     

     

     

 

    

     

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ۸ شهریور ۱۳٩٥