هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

هستی ...

        

      

          

          بی‌هوده می‌کوشی به نیستی . هستی این نیستی بسیار هست‌تر از هستی است ...

        

     

     

     

      

    

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ٧ شهریور ۱۳٩٥