هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

تن‌دادن ...

            

          

                   

           هیچ‌چیز مثل عبارت ِ تن‌دادن نمی‌تواند حسّ ِ حقارت ِ آدم را بیان کند . آدمی که به

           کاری تن می‌دهد انگار تن‌فروشی است که روح‌ش دیوانه‌وار در پی گسستن زنجیر

           اسارت از نجس‌زار کالبد اوست. عصیانی بی‌سرانجام که سرانجام فقط جنون روح

           را در پی خواهد داشت . تن‌داده‌‌ی خلیده‌روح ... ،

           تن‌داده‌ام به زنده ماندن ...

          

          

         

         

      

      

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ٥ شهریور ۱۳٩٥