هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

تنهائی ...

        

    

       

                          تنهائی یعنی کسی به فکر آدم نمی‌خوابد ...

    

    

    

    

 

    

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ۳ شهریور ۱۳٩٥