هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

بوسه ...

       

           

                 

                                 پُر کن مرا از خودت . لب به لب ...

       

     

       

     

       

       

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ۳۱ امرداد ۱۳٩٥