هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

اجابت ...

       

      

              

    

                  این‌چنین دل‌سوخته از تنهائی ...

                  انگار من اجابت پرسوزترین دل‌دعای تنهائی برای آدم شدن‌ام ... 

      

           

         

         

       

         

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٢٠ امرداد ۱۳٩٥