هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

گس ...

         

             

            

     تنهایی حسّ ِ گس و غریب ِ وقتی است که می‌فهمی نیمه‌ی گم‌شده ، گم نشده . نیست ...

     

      

      

        

        

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ۱٧ امرداد ۱۳٩٥