هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

آینده در گذشته ...

         

          

               

       گاهی وقت‌ها آینده پیش روی آدم نیست. کسی که پشیمان می‌شود و بر‌می‌گردد ‌آینده‌اش

       پشت سرش است . انگار از آینده دور می‌شود . دوباره می‌آید سمت گذشته .  کسی که

       آینده‌اش در گذشته‌ است . کسی که آینده است به گذشته‌اش ...

     

      

      

    

    

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ۱٦ امرداد ۱۳٩٥