هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

خواب ...

          

             

      

           خواب دیدم تو را صدا کردم که بیائی و خواب ِ خوش‌ سازی      

                                        آمدی نازنین!، چه آمدنی!، هر قدم جلوه‌جلوه طنّازی

           آمدی ، حاصل‌ش ولی جانا : این ‌لب و این تن و من ِ مغموم     

                                       عطش ِ لب برای بوسیدن، خواهش ِ تن برای تن‌بازی

     

       

       

     

       

 

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ۱٥ امرداد ۱۳٩٥