هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

من ...

        

      

          

               بالاخره ته و توی این تنهائی را درآوردم . ته ِ آن من‌‌م . توی آن من‌‌م ...

     

     

      

      

     

    

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ۱۳ امرداد ۱۳٩٥