هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

جمعه ...

          

          

          

             غروب ِ جمعه انگار از دل ِ تنگ آدم خون می‌کشد و سرخ می‌شود . غروب ِ

             سرخی که انگارهیچ‌چیز مثل آن نمی‌تواند حجم سیل‌گون و ویران‌گر غم ِ یک

             دل‌تنگی را بیان کند . دل‌تنگی‌ای که انگار به غروب ِ جمعه‌ می‌شمارندش ...

             وقتی آدم قدر هزار غروب جمعه دل‌تنگ است ...

          

       

         

     

     

   

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ٩ امرداد ۱۳٩٥