هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

دام ...

          

          

               

                  زندگی دامی است که مرگ می‌گستراند . دانه‌اش امید ...

        

        

        

         

      

   

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ٢ امرداد ۱۳٩٥