هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

خطر ...

        

         

               

                       خطر‌ناک‌تر از متکلم‌ّ وحده بودن ، متفکرّ وحده بودن است ...

     

    

     

    

       

 

.

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ۳۱ تیر ۱۳٩٥