هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

زیبا ...

      

     

               

                      مثل شرابی ِ مو به روشنی ِ پوست ... ،

                      مثل ِ کشیدگی ِ سُرمه به انحنای چشم ... ،

                      بعضی زخم‌ها انگار به دل ِ آدم خیلی می‌آیند ...

      

      

       

    

     

 

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ٢۱ تیر ۱۳٩٥