هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

دل‌تنگ ...

    

   

     

                دل‌تنگ‌م . انگار امّا کسی هم در دل ِ تنگ‌م دل‌تنگ است ...

                که انگار کسی در دل ِ کس ِ دل‌تنگ ِ در دل ِ تنگ‌م دل‌تنگ است . که انگار ...

                من انگار هزار کس دل‌تنگ‌م ...

   

    

    

   

   

   

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٢ تیر ۱۳٩٥