هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

دل‌تنگی ...

       

       

        

                           دل‌تنگی امّا دهان‌فراخ است . به بلعیدن ِ آدم ...

        

         

          

        

        

         

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ٢۸ خرداد ۱۳٩٥