هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

جفا ...

        

      

                

       چون درد و دوا از تو زهم هیچ سوا نیست     ولله جـــفای تو بر این بنــــده روا نیســت

       از تـیـــــغ ِ جفای ِ تو گرَم نیســـت رهیــدن    جز بوسه‌ی تو هیچ بر این زخم دوا نیست

   

     

     

    

      

         

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٢٦ خرداد ۱۳٩٥