هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

بوسه ...

       

           

                

       شرح بوسه‌ی زن شرح سکوت خداست . که خدا جز در برابر عشق لب فرو نمی‌بندد ...

         

          

         

         

         

     

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ٢۳ خرداد ۱۳٩٥