هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

رگ ...

         

        

             

     تنهائی درمانده‌گی از گریز است. که تاریکی را چگونه یارای گریز از تاریکی است...؟

     مگر به تیغ ِ نور ...

 

           

            

         

           

     

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ٢۱ خرداد ۱۳٩٥