هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

تردید ...

          

        

           

             نمی‌دانم زنده‌ام یا مُرده . نه این‌که مُرده باشم . شاید نمی‌توانم بپذیرم که زنده‌ام . یا نه

             این‌که زنده‌ام . شاید که نمی‌توانم بپذیرم مُرده‌ام . تنهائی همین تردید‌ است. عمر تردید

             از یک حدّی که بگذرد می شود تنهائی . انگار تنهائی تردیدی است که پیر شده . که

             پیر کرده . تردیدی که موئی سپید کرده . که موئی را سپید کرده ...

          

        

       

     

         

   

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ۱٢ خرداد ۱۳٩٥