هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

شجاعت ...

           

     

        

              مرگ ترس‌ناک است . زندگی امّا ترس‌ناک‌تر . و ما چه شجاع‌تریم ...

       

       

        

         

             

    

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ۱٢ خرداد ۱۳٩٥