هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

درز ...

   

   

      

               یک‌جائی از تنهائی به چلّه‌ی زمستان درز دارد . که تنهائی‌ات را هر چقدر هم

               می‌پوشانی امّا سوزی دل‌ت را می‌سوزاند . می‌سوزاند ...

  

  

  

   

   

.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ۱۱ خرداد ۱۳٩٥