هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

عوض ...

               

        

              

                انگار مثل یک هواداری ِ برادرانه ، انگار مثل یک عوض ِ بی‌گِلایه ... ،

                ما به مرگ فکر نمی‌کنیم زندگی هم به ما فکر نمی‌کند ...

             

           

          

      

          

      

.       

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ٩ خرداد ۱۳٩٥