هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

کمک ...

          

                   

                 

               تنهائی یعنی آدم واقعا به کمک احتیاج دارد . امّا واقعیت‌تر از این که به کمک

              احتیاج داشته باشد این‌است که به کمک چه‌کسی احتیاج دارد. آن‌کس. انگار هر

              کمکی غیر از کمک ِ آن‌کس یک تلاش بی‌‌هوده است. استیصال . کمک فقط از

              دست کسی ساخته است که امّا نیست ...

       

         

         

        

           

     

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ۸ خرداد ۱۳٩٥