هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

ادبیات ...

       

       

           

                نیم‌فاصله انگار یک انتقام ِ مستاصلانه از فاصله‌ست . وقتی کلمات نمی‌توانند

                فاصله‌ها را کم کنند ...

         

         

       

       

          

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٥ خرداد ۱۳٩٥