هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

دل‌تنگ ...

  

      

         

           دل‌تنگ ِ دل‌تپیدن‌ام . که دل ِ آدم بتپد برای کسی . از آن دل‌تپش‌هائی که پشت ِ آدم را

            گرم می‌کند برای زندگی . خیلی سخت است آدم دل‌تنگ ِ دل‌تپیدن باشد ولی نشود که

            بشود. وقتی‌ آدم دیگر دل نداشته باشد. که دل‌اش مُرده باشد. مثل کسی‌که پشت‌گرمی ِ

            پدرانه بخواهد، امّا دارد غبار ِ سنگ ِ مزاری را با اشک می‌شوید ...

    

    

    

    

     

    

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ۳ خرداد ۱۳٩٥