هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

فاصله ...

    

     

      

        از من فاصله بگیرید . از من خیلی فاصله بگیرید . من با خودم زیاد فاصله دارم . آن‌قدر

        با خودم فاصله دارم که هرچقدر از من فاصله بگیرید باز هم  فاصله هست. من با خودم

        خیلی فاصله دارم . من با خودم خیلی فاصله دارم ...

   

    

    

    

    

 

.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩٥