هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

لعنتی ...

         

         

         

                        مرگ اگر گریه دارد گریه‌ی لعنتی امّا انگار مرگ ندارد ...

         

          

           

          

          

     

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩٥