هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

گم‌شده ...

        

        

        

          

            گم‌شده کسی است که نمی‌داند کجاست امّا می‌داند کجا می‌خواهد برود . من گم‌شده‌ترم .

            نه می‌دانم کجا هستم نه می‌دانم کجا می‌خواهم بروم ...

    

     

     

     

       

   

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳٩٥