هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

نشان ...

         

             

                    

           این جمله، همین جمله، همین جمله‌ی خشک و خالی، امّا نشان دلتنگی عظیمی باشد

           که نمی‌توانم آن را با هیچ جمله‌ای بیان کنم . مثل تکه ساقه‌ای خشک و خالی . فرو

           شده در خاک . امّا به نشان یک مزار ...

        

       

       

       

     

    

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳٩٥