هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

تنهائی ...

         

    

          

     بعضی تنها شدن‌ها چه ماهیت ِ عجیب‌ و غریبی دارند . انگار زائیده‌ی تفاوت‌اند امّا

     انگار زائیده‌ی بی‌تفاوتی‌اند. وقتی آن‌که خیلی تفاوت دارد امّا خیلی بی‌تفاوت می‌رود ...

  

  

  

 

  

  

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ۳٠ فروردین ۱۳٩٥