هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

دیوانگی ...

   

   

        

        بی‌خود می‌خندم . بی‌خود گریه می‌کنم . بی‌خود سکوت می‌کنم . بی‌خود هوار می‌کشم ... ،

        می‌بینی ؟ . دیوانه شده‌ام . امّا نه بی‌خود . بی تو ...

   

    

    

    

     

     

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ۱٦ فروردین ۱۳٩٥