هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

بوسه ...

            

           

         

         

                        وااای از حسّ ِ اولین بوسه ... ،

                        نبض ِ خون در شقیقه‌ی آدم ...

                        سرخ ِ شرم روی گونه‌ی حوا ...

                        واااای از سنگ ِ بغض در گلوی خدا ...

     

      

     

     

      

       

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ٢٩ اسفند ۱۳٩٤