هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

تمیز ...

        

         

            

      

            بعضی غم‌ها انگار خیلی تمیزند . مثل غمی که توی چشم‌های آدم خانه می‌کند .

            غمی که جلوی خانه‌اش را هم هر روز می‌شوید ...

          

           

             

        

           

          

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ٢۳ اسفند ۱۳٩٤