هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

فرصت عاشقی ...

          

       

                    

             این ما نیستیم که عشق را تجربه می‌کنیم . ساحت ِ عظیم ِ عشق مُبرّا‌تر از انگ ِ

             ناخنک‌زدن ماست . این عشق است که ما را می‌آزماید . به عرصه‌ی جنون، به

             مهلکه‌ی شهادت، به فرصت ِ عاشقی . این‌است‌که دیوانه اگر نیستی ، این‌است‌که

             زنده‌زنده اگر زنده‌ای ، یا نیازموده ، یا مردود شده‌ای ...

      

      

       

       

         

      

.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ۱۸ اسفند ۱۳٩٤