هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

عبث ...

        

      

          

    در جست‌وجوی عشق بودم امّا هوس هوس ... همچون پرنده‌ای که لانه‌اش امّا قفس، قفس

    مُردم از حضور ِ دائم‌ات ای بغض ِ لعنتی ... چون سنگ شد این سینه کمی‌هم نفس، نفس

    

      

      

         

        

      

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ٩ بهمن ۱۳٩٤