هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

شغل ...

         

          

          

                      

                 این‌عجب شغل شریفی‌ست که بی‌جیره‌و مُزد

                                                      هر شب و روز به دل‌تنگی ِ تو مشغو‌ل‌ام

       

          

      

       

      

    

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ٢٥ دی ۱۳٩٤