هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

ناکوک ...

      

     

         

             آدم تنها همیشه ناکوک است . اصلن تنهائی یعنی ناکوکی . وقتی هیچ ساعتی

             برای قرارداشتن با تو کوک نمی‌شود . وقتی هیچ سازی برای قراریافتن ِ تو

             کوک نمی‌شود ...

    

         

  

     

    

  

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٩ دی ۱۳٩٤