هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

دایه ...

        

       

       

                    عشق که آدم را زائید تنهائی شد دایه‌اش . نامهربان‌تر از مادر ...

      

      

      

  

    

     

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ٧ دی ۱۳٩٤