هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

مقصر ...

         

     

       

                هر جای این تنهائی را نگاه می‌کنم پای تو در میان است ... ،

                  که پای تو در میان نیست ...

     

  

     

      

      

        

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ٢٩ آذر ۱۳٩٤