هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

چاره ...

     

   

           

      دیگر فهمیده‌ام موقع این دل‌تنگی‌ لعنتی چه کارهائی می‌توانم بکنم که کمی آرام بگیرم .

      مثلن همین‌طور که ساکت نشسته‌ام فقط گریه کنم ... ،

      یا همین‌طور که گریه می‌کنم فقط ساکت بنشینم ... ،

      یا فقط همین‌طور ساکت بنشینم و گریه کنم ...

     

      

     

      

     

  

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ٢۱ آذر ۱۳٩٤