هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

آونگ ...

          

       

           

             انگار شده‌ام آونگ ِ میان هرگز و همیشه . هرگز ِ عشق و همیشه‌ی تنهائی ...

    

     

       

     

     

    

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ٢٠ آذر ۱۳٩٤