هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

بی‌فایده ...

           

              

       

                گرمی ندهد گر می‌ام آتش بزند  تن      

                                        بی‌چاره دل‌ام چون جسد ِ یخ‌زده سرد است

                آسان نرود غم ز دل ِ غم‌زده‌ام چون    

                                        این درد به اندازه‌ی ِ صد  قافله  درد  است

     

          

        

        

        

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ۱۸ آذر ۱۳٩٤