هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

سکوت ...

          

         

                           

                 گوش به زنگ آمدن‌ات ، تمام دنیای‌ام را امّا سکوت گرفته ... ،

                 چه پاورچین‌پاورچین نمی‌آئی ...

    

     

    

    

   

    

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ٩ آذر ۱۳٩٤